Agenda

Zaterdag 10 november 2018 – Jaarconcert (Korpsgebouw Leger des Heils Middelburg)

Maandag 24 december 2018 –  Kerstnachtdienst – Nieuwe Kerk Middelburg

Planning 2019:

19 januari, Social event: Glowgolf + eten bij Tafelen.

16 februari, Snertconcert

23 maart, wijktheater – dementie concert

27 april, koningsdag

4 mei, dodenherdenking

19 tm 25 mei: Anjercollecte

Juni: deelname aan festival/kampioenschap in het buitenland

22 juni, concert op markt of op festival podium op plein 1940

6 juli, BBQ

28 september, rommelmarkt

9 november, jaarconcert